Instagram

Läs bloggen

Om lägret

Anmäl här

Årsmöte hålls hos Kajsa och Klas söndagen den 29 mars. Inte medlem? Bli det!

Facebook

Nyheter

Söndagen den 29/3 hålls årsmöte för 2020 hos Kajsa och Klas i Västerås. Alla medlemmar hälsas välkomna. Anmäl om du kommer till info@ifss.se.

Årsmöteshandlingar: (klicka på rubrikerna för att se handlingarna)

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse 2019

Balansrapport IFSS 2019

Kontoanteckningar 2019

Preliminär budget 2020 version 1

Preliminär budget 2020 version 2

Preliminär budget 2020 version 3

Preliminär budget 2020 och utfall 2019

Resultatrapport 2019

Inte medlem? Då tycker vi att du skall bli det.
Information hittar du här:
Bli medlem