Anmälan

Anmälan är preliminär tills dess ni svarat på den förfrågan om ni vill kvarstå på anmälningslistan som skickas ut ca 1 år innan det konfirmationsläger ni anmält er till.

Har du frågor som rör anmälan kan du kontakta Maria Ström.

*Konfirmandens namn

*Personnummer (6 siffror räcker bra)

*Kön
FlickaPojkeNågot annat

*Gatuadress

*Postnummer

*Stad

*Land

*E-postadress

*Önskat år

*Vårdnadshavare

Vårdnadshavares gatuadress (om annan än konfirmandens)

Vårdnadshavares postnummer (om annan än konfirmandens)

Vårdnadshavares stad (om annan än konfirmandens)

Vårdnadshavares land (om annan än konfirmandens)

*Vårdnadshavares e-postadress

Ev övrig information

När vi registrerat anmälan skickar vi bekräftelse per mail. Detta kan dock ta några dagar då allt arbete sker ideellt.

sbg 76 sbg 127 sbg 130 sbg 137