Frågor och svar

Hur anmäler man sig?

Du gör din anmälan genom att fylla i anmälningsformuläret.
IFSS:s anmälningsansvariga: Maria Ström, svarar gärna på frågor.
tel: 08/742 72 88 (kvällstid). Tänk på att alla som jobbar för IFSS gör det idellt och på fritiden. Vi har inga kontorstider och det kan ibland vara lite svårt att få tag på oss, därför fungerar det oftast bäst med e-post.

Hur långt i förväg kan man anmäla sig?

Du kan anmäla dig hur långt i förväg som helst. Vi har i dagsläget anmälningar fram till 2033!
Den första anmälan är inte bindande. Sommaren innan det är dags för konfirmationsläger får du ett brev med förfrågan om du fortfarande är intresserad, och det är först då du gör en bindande anmälan.
Om lägret är fulltecknat kan du ställa dig på kölista.
Maria kan berätta mer om detta.

Hur mycket kostar det?

2021 är lägeravgiften 16 500 kronor.
Efter avdrag av konfirmandbidraget blir kostnaden 8 250 kronor (se nedan).

Om du är medlem i Svenska Kyrkan betalar hemförsamlingen ett bidrag för dig. Storleken på bidraget bestäms från år till år, men ligger 2021 på 8 250 kronor.
Genom ett samarbete med Västerås stift ordnar IFSS allt det ekonomiska med din hemförsamling, och bidraget räknas bort från lägeravgiften.
En förutsättning är att du konfirmeras.
Svenska församlingar i utlandet lämnar vanligtvis inte detta bidrag, och då utgår full lägeravgift. Om du bor i utlandet kan du kontakta din församling för mer information om vad som gäller där du bor.

När måste jag betala?

IFSS har en delbetalningsplan som du kan följa om du vill. Det går naturligtvis bra att betala hela summan på en gång om du föredrar det.

Delbetalning 1 (Anmälningsavgift) 2 500 kronor, betalas när du bestämt dig för att delta i lägret i samband med att du får förfrågan sommaren innan du skall konfirmeras. Vanligtvis runt 31/7 året innan lägret.

Delbetalning 2, ca 6 000 kronor, skall vara betald senast 31/1

Vad händer om jag måste avanmäla mig?

Beroende på när avanmälan görs kan delar av lägeravgiften återbetalas.
Återbetalningsregler är:

  1. När anmälningsavgiften, delbetalning 1, är betald återbetalas den ej.
  2. Delbetalning 2 skall vara betald senast 31/12. Om avbokning sker efter detta datum återbetalas ej delbetalning 2.
  3. Delbetalning 3 skall vara betald senast två veckor innan påsklägrets början
  4. Om avbokning sker senast två veckor innan påsklägrets början återbetalas hela delbetalning 3, om denna betalts in tidigare.
  5. Om avbokning sker senare än två veckor före påskveckan återbetals ej den del av delbetalning 3 som påskveckan motsvarar. Detta gäller för avbokning fram till två veckor innan sommarveckorna börjar.
  6. Om avbokning sker senare än två veckor innan sommarveckorna startar återbetalas ingen del av lägeravgiften.

Hur blir man ledare?

Så här går ledarurvalet till:

Företräde ges för årets ledare inför nästa år.
Byte mellan posterna är möjligt. (Är man t ex fritidsledare ett år kan man bli husmor/drängbas nästa år).
Lämplighet för uppgiften är viktig.
Visat intresse och engagemang för Sundbornsgården och uppgiften är en merit.
Tidigare ledarerfarenhet från andra sammanhang är ett plus.
Man anmäler sitt intresse genom att skicka ett mail till info@ifss.se.
Intresseanmälan gäller ett år, sedan måste man höra av sig igen.
Anmälan är personlig. Man kan inte anmäla någon annan.
Styrelsen väljer ledare. Man kan tala om ifall man vill vara ledare tillsammans med någon, men det betyder inte att det måste bli så.

Hur blir man Huvuddräng/Huvudpiga?

För att vara lämpad som Huvuddräng/Huvudpiga ska du ha varit AL förut, ha bra koll på gården och hur allt går till och tycka att det är kul med extra ansvar.
Precis som för att bli ledare anmäler man sitt intresse genom att maila  info@ifss.se, sen bestämmer styrelsen vilka som blir Huvuddräng och Huvudpiga de olika veckorna.
Man är Huvuddräng/Huvudpiga veckovis och om man vill kan man be om att få vara det tillsammans med någon.