Om oss

Bakgrund

Sedan 1960 har det varje sommar ordnats konfirmationsläger i Sundborns gamla prästgård, som är en av Västerås stifts kursgårdar.

Då styrelsen för stiftelsen Sundborns gamla prästgård 1997 beslöt att lägga ner stiftslägret, föddes tanken att starta en intresseförening för att driva detta läger vidare. Under sommaren 1997 pågick en febril verksamhet med detta syfte, och i september slöts ett avtal med styrelsen att intresseföreningen skulle överta ansvaret för stiftslägret. Förhållandet mellan stiftelsen och intresseföreningen är som mellan vilken hyresvärd och hyresgäst som helst.

Från och med sommaren 1998 drivs därför stiftslägret av intresseföreningen som består av en stor skara före detta konfirmander, och andra intresserade som har anknytning till Sundbornsgården.
Skulle du vara intresserad av att delta i arbetet kring konfirmationslägret och/eller Sundbornsgården är du välkommen att kontakta oss. Alla goda krafter behövs i det här arbetet.

Lägret är öppet för ungdomar från hela landet.

Syfte

Intresseföreningen har två syften:

  1. Se till att stiftslägret lever vidare och att arbetet med detta bedrivs smidigt och effektivt.
  2. Att underlätta och uppmuntra kontakten mellan gamla sundbornare.

IFSS:s organisationsnummer: 87 80 02-3514
IFSS:s plusgironummer: 618 55 83-9
IFSS:s bankgironummer: 5542-8916

Postadress till gården:
Sundborns gamla prästgård, Hobborn 3, 790 15 Sundborn
Telefonnummer:
023-600 44

sbg 101 sbg 105

sbg 5 sbg 51