1976

1

2

3
Magnus och Pelle
4
Maria och Ull
5
Åsa målar en skylt
6
Samling på trappen
7
FAFNU (som på den tiden hette ”Straffarbete”)
8
Rengöring av trallarna i duschen!
9
Utanför Arrendatorn
10
Tre fotograferande flickor
11
Judys klätterträd
12
AL-spex i brasrummet
13
AL:arna uppklädda för konfirmation
14
76 års konfirmander på kyrktrappan
15
Fotografen själv tillsammans med Tony