Anmälan

Anmälan är preliminär tills dess ni svarat på den förfrågan om ni vill kvarstå på anmälningslistan som skickas ut ca 1 år innan det konfirmationsläger ni anmält er till.

De personuppgifter ni lämnar används av IFSS:s för att upprätta deltagarförteckningar, hålla kontakt med er och för att i samband med lägret sköta de ekonomiska uppgifter som hör till konfirmationslägrets genomförande.
I och med att ni lämnar dessa uppgifter godkänner ni också att IFSS:s använder dem enligt ovan.

Här hittar du information om hur IFSS:s behandlar dina personuppgifter.

Tänk på att meddela IFSS om ni byter adress, så att vi kan komma i kontakt med er. Om vi inte kan komma i kontakt med er riskerar ni att förlora er plats på lägret, och det vore ju synd.

Har du frågor som rör anmälan kan du kontakta Maria Ström.
Frågor som rör föreningens behandling av personuppgifter ställs till info@ifss.se

2024 ÅRS LÄGER ÄR FULLT.

  *Konfirmandens namn

  *Personnummer (6 siffror räcker bra)

  *Kön

  FlickaPojkeNågot annat

  *Gatuadress

  *Postnummer

  *Stad

  *Land

  *E-postadress

  *Önskat år

  *Vårdnadshavare

  Vårdnadshavares gatuadress (om annan än konfirmandens)

  Vårdnadshavares postnummer (om annan än konfirmandens)

  Vårdnadshavares stad (om annan än konfirmandens)

  Vårdnadshavares land (om annan än konfirmandens)

  *Vårdnadshavares e-postadress

  Vårdnadshavares telefonnummer

  Ev övrig information

  sbg 127 sbg 130