Sundbornsgården

Sundborn är byn utanför Falun som kanske är mest känd för Carl Larssongården, men det finns mer. Sundborns gamla prästgård, eller Sundbornsgården som den allmänt kallas, ligger som namnet antyder här.
Gården drivs av en stiftelse inom Svenska kyrkan i Västerås stift, som omfattar Västmanland och Dalarna.

Sundbornsgården byggdes 1766 och var fram till 1960-talet prästgård och bostad för kyrkoherden i Sundborn. 1960 flyttade herden till den nya prästgården vid kyrkan och gården rustades för att bli en lägergård och avlasta stiftsgården i Rättvik med konfirmationsläger. Sedan dess har det varje sommar hållits konfirmationsläger på gården och gården är bokad nästan varje helg.

Vill du läsa mer om Sundbornsgården eller är du intresserad av att boka den? Det kan du göra här!

sbg 36 sbg 58 sbg 78 sbg 87