30-årsjubileum

30-årsjubileum för 1974 års konfirmandläger

21/8 2004

å1
Representanter för 1974 års Sundbornsgårdsläger. Bakre raden: Björn Westlund (präst), Jörgen Peterson (konfirmand), Tony Jansson (konfirmandpappa). Främre raden: Judy Kula (AL:are), Carina Severinsson (konfirmandmamma), Maria ”Växjö” Ström (konfirmand), Kajsa Bengtz (konfirmand)
å2
Tony, Judy och Carina tittar i gamla fotoalbum
å3
Tony och Björn i brasrummet
å4
I den sängen sov jag, säger Växjö inne på Adjunkt
å5
Carina och Björn i kapellet
å6
Björn Westlund, 74 års präst
å7
Carina Severinsson, konfirmandmamma
å8
Maria ”Växjö” Ström, konfirmand
å9
Judy Kula, AL:are hade kommit resande hela vägen från USA för att vara med!
å10
Tony Jansson, konfirmandpappa
å11
Jörgen Peterson, konfirmand
å12
Judy och Växjö på Övre Tionde
å13
Kyrkan fick också ett besök
å14
Dagen avslutades i Västerås
å15
Ulrika ”Ull” Alm, anslöt i Västerås