Bli medlem

sbg 33 sbg 20

Eftersom att IFSS är en ideell förening är vi beroende av våra medlemmar för att lägret ska kunna leva vidare. Vill du bidra till att  fler ungdomar ska få chansen att uppleva den speciella sundbornsgårdskänslan och få ta del av all gemenskap som finns på gården så kan du bli medlem i föreningen.

Medlemsavgifter:

Enskilt medlemskap:
1 år: 150 kr
5 år: 600 kr

Familjemedlemskap:
1 år: 300 kr
5 år: 1200 kr

Betala in på Intresseföreningens postgiro: 618 55 83-9 eller Swisha till IFSS: 123 171 22 15.

sbg 124