Så behandlar IFSS dina personuppgifter

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. 

Varifrån kommer de personuppgifter vi behandlar? 

De personuppgifter som du skickar in till oss i din anmälan till stiftsläger behandlas av IFSS. 

Under lägrets gång fotograferar vi och lägger upp bilder på Facebook, Instagram och vår blogg på www.ifss.se. Ni får lämna ert godkännande till att vi publicerar dessa bilder. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

 • Namn 
 • Personnummer 
 • Postadress 
 • Telefonnummer 
 • Mailadress 
 • Vårdnadshavares telefonnummer och mailadress 

Detta är uppgifter som ni skickar i samband med anmälan.  

Vid ett senare tillfälle får du informera oss om: 

 • Relevanta hälsouppgifter 
 • Dopstatus
   
 • Fotografier som tas i samband med konfirmationsläger. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

I enlighet med föreningens stadgar har IFSS tre huvudsakliga mål med insamling av personuppgifter: 

 1. Att se till att stiftslägret lever vidare.
 2. Att arbetet med detta bedrivs smidigt och effektivt.
 3. Att underlätta och uppmuntra kontakten mellan gamla konfirmander. 

Dina personuppgifter behandlas av IFSS i samband med följande aktiviteter: 

 • Upprätta kölista och deltagarförteckningar för läger. 
 • Upprätthålla kontakt och ge information. 
 • Rapportera genomgången konfirmation. 
 • Sköta de ekonomiska åtagandena med hemförsamlingarna. 
 • Lägga ut bilder från konfirmationlägret.

Laglig grund. 

Vi baserar våra behandlingar i dessa fall på avtal och berättigat intresse. 

Lagringstid 

Alla dina personuppgifter behandlas av IFSS under konfirmationsläsningen. 

När de ekonomiska transaktionerna är avslutade gallrar IFSS ditt personnummer och uppgift om dop och ev hälsouppgifter. 

Därefter sparar IFSS med hänvisning till föreningens mål övriga kontaktuppgifter som: 

 • Namn 
 • Adress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer. 

Om du vill att vi uppdaterar eller raderar dessa kan du kontakta oss på info@ifss.se 

Mottagare 

Information om konfirmation skickas till Västerås stift som i sin tur informerar era hemförsamlingar.

Om du godkänt det lämnar vi dina kontaktuppgifter till Sundbornsgårdens stödförening. Om du vill återta ditt godkännande behöver du kontakta oss på info@ifss.se. 

Kontaktuppgifter 

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av personuppgifter når du oss på mailadress: info@ifss.se. 

Personuppgiftsansvarig i föreningen är dess styrelse.