Förträff 26-28 november 2004

2005 års konfirmandgäng
(Lägg märke till Carl Christian, längst upp på trappan i mörk mössa.
Han är den ende konfirmanden som inte kom med på något mer kort,
så om ni tittar lite extra på honom har ni sett alla sommarens konfirmander.)
Kristoffer, Victoria, Britta, Erica, Frida, Sofia, Lukas, Jakob, Oskar
Judith, Johanna, Agnes, Kristine, Isabelle, Emma, Tora, Elin, Johan, Emil
Johan, Emil, Mattias, Niklas, Axel, Erik, Erik, Jonatan, Erik, Jacob, Kristoffer
Erik, Jacob, Kajsa, Kristoffer, Calle Z, Victoria, Britta, Erica
Kramleken
Johanna, Judith, Agnes och Kristine
Kristine, Victoria, Judith
Tora, Niklas, Emil m fl
Jojo trär Frälsarkrans
Calle Z och Pappa Johan
Kristine, Erik, Pappa Johan, Jonatan, Emma, Judith, Isabelle, Agnes
Jakob, Emil och Oskar
Kajsa och Pappa Johan
Johan och Erik
Promenaddags
Agnes
Pappa Johan