Skärtorsdagen den 8 april 2004

Dagen började med väckning klockan 08:00. Klockan 10:00 var det dags för lektion med Kajsa, vi läste lite i Bibeln bl.a. Efter middagen(lunch) var det sångstund i 2 timmar. På kvällen var det dramaaktivitet, vi gjorde mänskliga charader och en teater av en klassisk saga. Efter det så var det skärtorsdagsmässa och vi tog nattvard. Kvällen avslutades med godnattsaga som drängbasen Christian hade skrivit som projektarbete. Sedan kom AL, arbetslägrarna, och sjöng godnattsång.

Sedan sov alla(?!)

Niclas, Charlotta, Johan och Amalia

AL:arna äter frukost
Mamma Maria och Pappa Gustav pratar med sina barn.
Charad – Piano, naturligtvis, vad annars?